Svenska skolan i Prag

Lena Granefelt/imagebank.sweden.se

Svenska skolan i Prag är en skolförening under Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF) och bedriver kompletterande undervisning i svenska och om Sverige.

Utbildningen i kompletterande svenska är avsedd för barn till föräldrar, som för kortare eller längre tid tjänstgör utomlands för att tjäna svenska intressen. Barnen erbjuds möjlighet att studera svenska utanför ordinarie skoltid, 90 minuter i veckan.

Läs mer om kompletterande svenskundervisning och hur det är att stödja svenska barns språkutveckling i utlandet här.

Vi huserar på International School of Prague (ISP) på onsdagar och följer ISPs terminstider och lovdagar. Under läsåret 2018/2019 har vi en klass, årskurs 1-6.

Läsåret 2018/2019 börjar 12 september 2018.
Kontakta oss för mer information och anmälan av elev.